Disclaimer

Illuxys - your natural light

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Skyra | Illuxys kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Skyra | Illuxys. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skyra | Illuxys verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Skyra | Illuxys

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Skyra | Illuxys-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Skyra | Illuxys-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Skyra | Illuxys. U kunt uw verzoek sturen naar Skyra | Illuxys door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Skyra | Illuxys

De informatie op de Skyra | Illuxys website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Skyra | Illuxys streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Skyra | Illuxys hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

www.illuxys.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.